Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 22.05.2019r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

Absolutorium dla Burmistrza Miasta 

 

Na ostatniej sesji radni zaakceptowali wykonanie budżetu miasta za zeszły rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowi Kowalczykowi.

 

Najważniejszymi punktami czterdziestej piątej sesji Rady Miasta było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Mszana Dolna za rok 2017. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta. Ostatecznie, jednogłośnie radni opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.

 

Zanim doszło do głosowania Skarbnik oraz Burmistrz Miasta przedstawili radnym najważniejsze informacje dotyczące stanu finansów samorządu.

 

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na rok 2017, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 36 710 091,03 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 37 625 693,56 zł. Stan zadłużenia Miasta na koniec 2017 roku wyniósł 4 450 571,36 zł. W 2017 roku spłacono 1 591 571,44 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

 

Później swoje stanowisko przedstawiła Komisja Rewizyjna. Jej przewodniczący, Radny Janusz Matoga, wielokrotnie podkreślał zasadność i trafność decyzji podejmowanych przez Burmistrza Miasta, mocno akcentując to, iż były one podejmowane w zgodzie z obowiązującą literą prawa. Po tym wystąpieniu i wcześniejszym zapoznaniu gości z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Loading ....

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 z nich. Po ogłoszeniu wyników Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna, Agnieszka Modrzejewska Potaczek oraz wiceprzewodnicząca, Agnieszka Sasal wręczyli Józefowi Kowalczykowi, Bernadecie Zemianin –Skarbnikowi Miasta oraz Antoniemu Rogowi Sekretarzowi Miasta kwiaty i złożyli gratulacje.

 

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Miasta i poszczególnych jednostek. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania - powiedział Burmistrz Miasta.
 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 705.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/absolutorium-dla-burmistrza-miasta.html