Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 20.03.2018r. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

AKTYWNE KARPACKIE NGO

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Karpat do końca 2014 r. Cel ten zrealizowany będzie poprzez prowadzenie:
- doradztwa,
- szkoleń,
- działań informacyjnych i aktywizujących
na obszarze 16 powiatów i 140 gmin położonych na terenie Karpat w ramach stworzonej Karpackiej Sieci Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność i jakość usług szkoleniowych i doradczych dla przedstawicieli NGO oraz osób pragnących założyć organizację pozarządową. Planuje się, że efektem projektu będzie również rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym (jednostkami samorządu terytorialnego) oraz sektorem prywatnym.
ZAKRES WSPARCIA

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” utworzona została Karpacka Sieć Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, która składać się będzie z 4 punktów stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków doradczych (na terenie gmin objętych projektem) oferujących usługi doradczo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Doradztwo dotyczyć będzie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz tematyki związanej np. z zarządzaniem, promocją, pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem personelem, współpracy z sektorem publicznym i innymi organizacjami pozarządowymi, zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Planowane jest także prowadzenie doradztwa specjalistycznego.

Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w następujących modułach tematycznych:
1. Współpraca i partnerstwo lokalne.
2. Zarządzanie NGO.
3. Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
4. Przygotowanie projektu.
5. Podstawy zarządzania projektami.
6. Księgowość i zarządzanie finansami NGO.
7. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
8. Tworzenie i funkcjonowanie OPP.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO - funkcjonowanie PES.
10. PR dla NGOs.
oraz innych wynikających z potrzeb organizacji pozarządowych.

Planuje się także realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o tematyce:
„Współpraca z NGO- procedury zlecania zadań publicznych”.

 

Strona internetowa projektu (kliknij).


Doradca lokalny projektu pełni dyżury w sali narad Urzędu Gminy Mszana Dolna. ul. Spadochroniarzy 6 w drugi piątek roboczy każdego miesiąca w godzinach 9:00 - 15:00.


Tel. 669 887 218; 606 350 261

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 913.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/aktywne-karpackie-ngo.html