Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 25.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny

 

Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny”.

 

Celami konkursu są:


a) popularyzacja wiedzy o azbeście,
b) zwiększenie świadomości na temat szkodliwości azbestu i jego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko,
c) propagowanie „dobrych praktyk” związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,
d) rozpowszechnianie obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach i mieszkańcach w zakresie usuwania azbestu.
e) zapoznanie uczniów z problematyką azbestu w mieście Mszana Dolna oraz w najbliższym otoczeniu. Dzieci poznają czym jest azbest, jakie posiada właściwości, gdzie można go spotkać, a przede wszystkim dlaczego jest groźny dla zdrowia.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna.

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:


a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna
b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna

 

Prace plastyczne winne być wykonane indywidulnie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.)


Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3.


Do konkursu moSe być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

 

Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

 

Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły.

Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy plastycznej.

 

Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty przedstawiać tematykę azbestu.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

 

Pracę konkursową należy składać do dnia 29.03.3019 r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu. 

 

Tutaj do pobrania pełny regulamin konkursu. 


Tutaj do pobrania formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej. 
Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 06 lutego 2019 Burmistrz Miasta Mszana Dolna powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „ Azbest- realne zagrożenie dla życia i twojej rodziny”Tytaj pełny tekst zarządzenia opublikowany w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna. 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 93.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/azbest-realne-zagrozenie-dla-zycia-i-twojej-rodziny.html