Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 23.03.2019r. Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
 
 
Jesteś w » Strona Główna

OBRONA

CYWILNA


 

Cele i zadania obrony cywilnej

 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.Zadania obrony cywilnej :


 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury;
 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności;
 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia;
 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności;
 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń;
 • systematyczne szkolenie w zakresie OC:

                    - kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej,
                    - kadry kierowniczej zakładów pracy i dyrektorów szkół,
                    - formacji OC,
                    - załogi zakładów pracy oraz pracowników szkół,
                    - ludności w ramach powszechnej samoobrony,

 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują właściwi terenowo szefowie OC:

 • organizowanie ewakuacji ludności, zaciemniania i wygaszania oświetlenia;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym;
 • organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
 • prowadzenie likwidacji skażeń;
 • pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 • pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej;
 • udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych. Dokument w formacie pdf.

 

 

 

Powrót

Tekst przeczytany: 18161.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/cele-i-zadania-obrony-cywilnej.html