Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 20.10.2018r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Informacja dla organizacji pozarządowych 


o możliwości wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w celu przeprowadzenia konkursu ofert.

 W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 r., informuje się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) o możliwości wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w celu przeprowadzenia konkursu ofert.

 Informuje się również, że w skład komisji konkursowej wchodzą 2-4 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących te organizacje i podmioty, które przystąpią do konkursu ofert.O powołaniu osoby do komisji konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń.Za pracę w komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.Osoby można zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r. w pokoju 201 budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 867.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/informacja-dla-organizacji-pozarzadowych-2016.html