Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 20.03.2018r. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Mszana Dolna

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna.


Na podstawie art. 36a, ust. 2 w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku: Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz § 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 60, poz. 373, z późn.zm.), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem”, w związku z art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku: Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.)
- Burmistrz Miasta Mszana Dolna zarządza co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

1) Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej, w skład którego wchodzi:
a) Szkoła Podstawowa Nr 1
b) Gimnazjum Miejskie Nr 1

2) Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej, w skład którego wchodzi:
a) Szkoła Podstawowa Nr 2
b) Gimnazjum Miejskie Nr 2 oraz
c) Miejskie Przedszkole Nr 1.

3) Miejskiego Przedszkola nr 2 w Mszanie Dolnej.

2. Informację o ogłoszeniu konkursów, o których mowa w ust. 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna, zgodnie z § 1, ust. 4 rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się termin składania ofert konkursowych do dnia 30 kwietnia 2013 roku, tj.
do wtorku do godziny 15.00, zgodnie z § 1, ust. 7 rozporządzenia.

§ 3.
Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, o których mowa w § 1, ust. 1 zostaną przeprowadzone na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Tutaj pełny tekst zarządzenia

 

Ogłoszenie konkursów w BIP


 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1444.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/informacja-o-ogloszeniu-konkursow-na-stanowiska-dyrektorow-placowek-oswiatowych.html