Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 19.07.2018r. Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

 

Loading ....

Do 30 czerwca rady wszystkich gmin w Polsce miały czas na ocenę pracy prezydentów, wójtów i burmistrzów za rok 2012. Wiele lokalnych parlamentów uporało się z tym w pierwszych dniach czerwca, ale większość, tak jak np. na limanowszczyźnie, nad tzw. absolutorium głosowało w ostatnich dniach tego miesiąca. Zanim jednak radni w głosowaniu jawnym na sesji rady podniosą ręce "za" bądź "przeciw", praca gminnego/miejskiego włodarza podlega surowej i wnikliwej ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W całej procedurze bardzo istotne są terminy - i tak do końca marca każdego roku sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok miniony otrzymuje Przewodniczący Rady i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Kolejnym dokumentem jaki musi być przedłożony Radzie Miasta jest sprawozdanie finansowe. Później pozostaje już tylko czekać na opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Miasta. Opinia RIO pomaga Komisji Rewizyjnej wypracować swoje stanowisko w sprawie absolutorium.

 

Loading ....

Zakończenie całej procedury zwieńczyła Sesja absolutoryjna 27 czerwca, w której uczestniczyli wszyscy radni naszego miasta - w głosowaniu burmistrz Tadeusz Filipiak uzyskał pełną aprobatę swoich działań za rok 2012. Wszyscy rajcowie miejscy podnieśli ręce za "TAK", gdy Adam Malec Przewodniczący Rady Miasta zapytał, kto jest za udzieleniem absolutorium? Pozytywna ocena dotyczy wszystkich, najbliższych współpracowników burmistrza - Michała Barana zastępcy burmistrza, Bernadety Ziemianin, skarbnika Miasta i Zofii Łabuz, sekretarza Miasta. Tym urzędnikom dziękował burmistrz za dobrą pracę i współpracę między sobą. Chwilę potem gorące podziękowania usłyszeli radni - jednogłośne absolutorium było zaskoczeniem, wszak radnych pozytywna opinia RIO wcale nie obliguje do jednomyślności. Tym razem animozje poszły w kąt, a radni pokazali, że w sprawach istotnych dla miasta potrafią działać zgodnie i harmonijnie. Teraz w obradach miejskiego samorządu wakacyjna przerwa - na lipiec nie jest planowana żadna sesja. Do sali narad rajcowie wrócą dopiero w sierpniu. 

 

Dziękujemy panu Piotrowi Kuczajowi z portalu gorce24.pl za udostępnienie zdjęć z sesji.

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1178.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/jednoglosna-aprobata-absolutoryjna-sesja.html