Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 22.06.2018r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

Terminem „zbrodnia katyńska” określa się wymordowanie przez NKWD wiosną 1940 roku na terenie ZSRR w Katyniu, Charkowie, Miednoje, prawie 22 tysięcy osób; polskich jeńców wojennych.
Nasza wiedza na temat tych wydarzeń jeszcze do niedawna była ograniczona. Dopiero po upływie półwiecza poznajemy kolejne fakty. Dziś wiemy, że we wspomnianych wyżej miejscach kaźni zginęli mieszkańcy Mszany Dolnej i okolic oraz ludzie zawodowo związani z tymi terenami.


Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zamordowanych na terenie ZSRR przez NKWD polskich patriotów, aby zechcieli podzielić się swoją wiedzą z organizatorami akcji sadzenia „Dębów Pamięci” przewidzianą na kwiecień 2013 r. Będzie to hołd złożony tym, dla których dobro Ojczyzny stanowiło wartość najwyższą. Prosimy o dokumenty np.: świadectwa, metryki, pisma, zdjęcia, relacje ustne, itp.
 

W szczególności poszukujemy materiałów dotyczących:Porucznika piech. rez. Franciszka Jana CHMURY s. Jana i Genowefy z Duszów, ur. 7 IX 1898 w Krakowie, od 1920 nauczyciela szkół powszechnych w Gołkowicach i Mszanie Dolnej.Porucznika piech. rez. Jana JANI s. Szymona i Anny z Antoszów, ur. 23 VI 1908 w Słomce, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Jordanowie (1929).Posterunkowego Policji Państwowej Franciszka ZIĘCINY s. Józefa i Karoliny z Mików, ur. 26 II 1906 w Kasinie Górnej.Sierżanta Straży Granicznej Józefa JAROSZA s. Błażeja, ur. w 1905 w Łostówce.Porucznika sł. zdr. rez. Karola REICHA s. Jana, ur. 10 XI 1892 w Mszanie Dolnej. Doktora medycyny.Porucznika adm. posp. rusz. Stanisława CICHECKIEGO s. Jana i Marii z Białoniów, ur. 24 IV 1898 w Słomce, pow. limanowski. Absolwenta seminarium nauczycielskiego.Przodownika Policji Państwowej Michała PACHOŁKA s. Jakuba, ur. w 1898 w Mszanie Dolnej.Starszego posterunkowego Policji Państwowej Władysława ŚMIESZKA s. Franciszka i Katarzyny, ur. 15 VII 1900 w Kasinie Wielkiej.Posterunkowego Policji Państwowej Tadeusza SZARZYŃSKIEGO s. Mikołaja i Olgi, ur. 19 X 1914 w Mamajowicach, od 1 IV 1938 na Posterunku Policji w Mszanie Dolnej.Kapitana piechoty Józefa Antoniego RUSCHARA s. Fryderyka i Julii z Salomonów, ur. 18 III 1898 w Mszanie Dolnej.

Kontakt:
Zbigniew Jarosz
Tel. 18 3315247
lub
gimnazja z terenu miasta i gminy Mszana Dolna

 

 

Tutaj do pobrania apel w dokumencie pdf.

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU
„OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ - MIESZKAŃCY MSZANY DOLNEJ I OKOLIC ”

 

 

lp

działania

termin/miejsce

instytucje wspierające

uczestnicy

odpowiedzialni

1

Przekazanie informacji władzom samorządowym, gimnazjom z terenu miasta i gminy Mszana Dolna o działaniach w ramach projektu.

I poł. września 2012,

 

Władze samorządowe oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Mszana

Zbigniew Jarosz

2

Spotkanie informacyjne z nauczycielami gimnazjów, przedstawienie szczegółowych działań.

wrzesień 2012, ZSM nr 2                 w Mszanie Dolnej

 

Anna Kaleta, Małgorzata Kołodziejska,       Joanna Kubowicz, Barbara Oleksy, Małgorzata Pietrzak, Zbigniew Jarosz

Zbigniew Jarosz

3

Nawiązanie współpracy z BEP IPN w Warszawie i OBEP IPN w Krakowie w celu prowadzenia działań edukacyjnych i naukowych; projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji, warsztatów a także wspieraniu inicjatyw upamiętniających najnowszą historię Polski, wspieranie kształcenia historycznego młodzieży oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski.

wrzesień 2012,

 

 

Zbigniew Jarosz

4

Przekazanie informacji o zamierzonych działaniach w ramach projektu Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu i Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej w Krakowie, Nadleśnictwu Lasów Państwowych w Limanowej, Stowarzyszeniu „Parafiada” z prośbą o udział i godne uhonorowanie pomordowanych przez NKWD .

wrzesień 2012,

 

 

Zbigniew Jarosz

5

Prowadzenie z młodzieżą gimnazjalną działań mających na celu uzyskanie informacji o mieszkańcach Mszany Dolnej i okolic zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

październik 2012 – marzec 2013,

Urząd Gminy Mszana Dolna, Urząd Miasta Mszana Dolna, parafie z terenu gminy i miasta Mszana Dolna, inne instytucje państwowe np.: szkoły, biblioteki, archiwa, instytucje pozarządowe,

 

Anna Kaleta, Małgorzata Kołodziejska,       Joanna Kubowicz, Barbara Oleksy, Małgorzata Pietrzak,    Zbigniew Jarosz

6

Prowadzenie zajęć edukacyjnych i badawczych dla młodzieży szkolnej w celu przybliżenia jej problematyki ludobójstwa Polaków na terenie ZSRR w 1940 r. Wykorzystanie filmów dokumentalnych, wystaw, spotkań z pracownikami naukowymi, krewnymi pomordowanych przez NKWD, udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, konkursach.

październik 2012 – marzec 2013, Urząd Gminy Mszana Dolna, szkoły gimnazjalne z terenu gminy i miasta Mszana Dolna

BEP IPN w Warszawie i OBEP IPN w Krakowie

 

Anna Kaleta, Małgorzata Kołodziejska,       Joanna Kubowicz, Barbara Oleksy, Małgorzata Pietrzak,    Zbigniew Jarosz

7

Posadzenie sześciu „Dębów Pamięci” w Parku Miejskim w Mszanie Dolnej. Przebieg  uroczystości: okolicznościowa akademia,  msza św.  w kościele p.w. św. Michała Archanioła, uroczysty przemarsz do parku, sadzenie „Dębów Pamięci”, biegi sztafetowe reprezentacji poszczególnych gimnazjów.

17 kwietnia 2013, MOK w Mszanie Dolnej, kościół p.w. św. Michała Archanioła,  Park Miejski w Mszanie Dolnej

Urząd Gminy Mszana Dolna, Urząd Miasta Mszana Dolna, parafia p.w. św. Michała Archanioła, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu i Komenda Wojewódzkiej Policji Państwowej w Krakowie, Posterunek Policji Państwowej w Mszanie Dolnej, Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Limanowej, Stowarzyszenie „Parafiada „

Rodziny pomordowanych przez NKWD, władze samorządowe Miasta i Gminy Mszana Dolna, księża, przedstawiciele szkół gminy i miasta Mszana Dolna, orkiestra OSP w Mszanie Górnej, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu i Komenda Wojewódzkiej Policji Państwowej w Krakowie, Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Limanowej, Stowarzyszenie „Parafiada”, zaproszeni goście, mieszkańcy Mszany Dolnej i okolicznych miejscowości

Zbigniew Jarosz

8

Wycieczka autokarowa do Miednoje.

maj 2013, Polska, Litwa, Łotwa, Rosja

Urząd Gminy Mszana Dolna, Urząd Miasta Mszana Dolna, OBEP IPN w Krakowie

Uczniowie szkół gimnazjalnych, opiekunowie,

Zbigniew Jarosz

 

Tutaj do pobrania harmonogram w dokumencie pdf.

 

 

Tekst przeczytany: 1747.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/katyn-miednoje-charkow.html