Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.10.2018r. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 Mszana Dolna oraz na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna w dniach od 05.02.2013r do 26.02.2013 r podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do sprzedaży :

 

                                             działka ewid.4904/5
                                             działka ewid.4904/10
                                             działka ewid.4904/11
                                             działka ewid.4215/1

 

Szczegółowe informacje zawiera wykaz nieruchomości:

 

 

 

Uchwała Rady Miasta

Uchwała Nr XXVIII/188/2012 z dnia 26 września 2012r

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna    4904/5 o pow.0,0165 ha,

 działka ewidencyjna   4904/10 o pow.0,0155 ha,

 działka ewidencyjna   4904/11 o pow.0,1369 ha

objęte księgą wieczystą NS2L/00026927/6

Opis nieruchomości

 

Nieruchomośc położona przy ulicy Orkana ( obecnie wykorzystywana jako parking),posiada zjazd z ulicy,zabudowana budynkami do wyburzenia,teren płaski , graniczy z terenami RZGW – rzeka Mszanka,

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

 

W planie zagospodarowania przestrzennego położona w terenach oznaczonych symbolem A7 UC – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne,przeznaczenie podstawowe to:obiekty handlu detalicznego i hurtowego,gastronomia,rzemiosło,hotelarstwo

Cena nieruchomości

 

1 400 000,00 złotych + należny podatek VAT

słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)

Sposób zbycia

 

sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

Uchwała Rady Miasta

Uchwała Nr XXX/205/2012 z dnia 14 listopada 2012r

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna    4215/1 o pwierzchni 0,4347 ha

objęta księgą wieczystą NS2L/00023421/8

Opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu  położona na oś.Pańskie – przy ul.Mroza,sąsiaduje z działkami budowlanymi w  części już zabudowanymi,dobry dojazd , możliwość wykorzystania działki pod zabudowę i rekreację.

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

 

w planie zagospodarowania przestrzennego położona częściowo w terenach E14 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej objęte częściowo liniami rozgraniczającymi drogi wewnętrznej o symbolu KDW i częściowo w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu E14 ZN.

Cena nieruchomości

 

100 000,00 złotych + należny podatek VAT

( słownie: sto tysięcy złotych)

Sposób zbycia

 

sprzedaż w drodze przetarg nieograniczonego

           

 

Wykaz zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń przez okres 21 dni tj. od 05.02.20011 r do 26.02.2011r.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1661.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna-2013-02.html