Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 20.10.2018r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

 

Kto wywiezie śmieci z Mszany?
 
 
W środowe południe (22 maja br.) Burmistrz miasta – Tadeusz Filipiak podpisał umowę z Prezesem Marcinem Maurerem, reprezentującym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z Tylmanowej, które złożyło ofertę w przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Mszana Dolna”. Za usługę, świadczoną przez półtorej roku (1.07.2013-31.12.2014), w skład której wchodzi m.in. dostarczenie worków i pojemników na segregację, odbiór odpadów od mieszkańców, kontrola segregacji,  zagospodarowanie odpadów – z osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przedsiębiorstwo otrzyma zryczałtowaną opłatę  brutto w wysokości 935 064,00 zł. Daje to w przybliżeniu 6,5 zł od mieszkańca na miesiąc (przy założeniu, że mieszka w Mszanie 8000 osób).
 
 
Mając dane z otwartego przetargu oraz biorąc pod uwagę postulaty mieszkańców dotyczące łagodniejszego potraktowania rodzin wielodzietnych, które były wielokrotnie formułowane na zebraniach „śmieciowych”, których odbyło się w kwietniu br. aż 13 na terenie całego miasta, Urząd Miasta przygotował propozycje obniżenia (uchwalonych w grudniu 2012 r.) stawek przez  Radę Miasta. Dla osób segregujących odpady – 7,50 zł, dla niesegregujących 13,00 zł/os/mies. Natomiast dla dzieci w rodzinach wielodzietnych (gdzie jest ich troje lub więcej w wieku poniżej 18 roku życia)  odpowiednio – 4,90 zł oraz 10,00 zł. Przy takich stawkach system miał szansę się domknąć – zapewniając zapłatę firmie wywożącej odpady oraz koszty administracyjne (ścięte do minimum), które również należało uwzględnić w finansowaniu.
 
 
Wyliczenia przedstawione przez Urząd zostały jednak arbitralnie zmienione przez większość radnych - wynik głosowania 6:5.  Stawki za odpady segregowane zostały obniżone do poziomu 7,00 zł dla dorosłych i 4,50 zł dla dzieci z rodzin wielodzietnych, natomiast  za śmieci zbierane w sposób nieselektywny podwyższone odpowiednio do poziomu 15,00 i 12,00 zł… 
 
 
Taki obrót sprawy oraz niewiadoma liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta, która precyzyjnie zostanie ustalona dopiero po zwrocie deklaracji właścicieli nieruchomości, rodzi obawy, że zebrane pieniądze od mieszkańców nie pokryją kosztów systemu. W takiej sytuacji radni będą musieli pod koniec roku zdecydować, co z takim ewentualnym fantem-niedoborem zrobić?
 
 
Stawki, które obowiązują na terenie miasta Mszana Dolna, ujednolicą opłaty dla wszystkich mieszkańców. Do tej pory było na przykład tak, że na tym samym osiedlu jedni mieszkańcy bloków płacili niecałe 4,00 zł od osoby, podczas, gdy ich sąsiedzi z TBS-ów ponad 8,00 zł… Pozwalał na to stary system i dowolność w zawieraniu umów (widzimisię przewoźnika?). Konkludując – w  nowej rzeczywistości jednym mieszkańcom zostanie urealniona stawka opłat, a drudzy na tym zyskają poprzez jej obniżenie.  
 
 
 
Tekst przeczytany: 2117.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/kto-wywiezie-smieci-z-mszany.html