Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 12.11.2018r. Imieniny: Konrada, Renaty, Witolda
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) 


z w o ł u j ę


L zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna na dzień 15 listopada 2018r. (czwartek) na godzinę 14:00.

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 2.

 

Porządek obrad L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

 

1. Otwarcie L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XLIX z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/450/2018 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta Mszana Dolna” i dostarczenia go organowi regulacyjnemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
10.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

 


 

Przewodnicząca Rady Miasta                  

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek            

 

 

Tekst przeczytany: 182.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/l-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-201811.html