Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 21.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019r Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.
 

 

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do dzierżawy


Uchwała Rady Miasta

III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

 

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

 

działka ewidencyjna 6992/2

o powierzchni 0,0505 ha

Kw NS2L/00023434/2

 

działka ewidencyjna 6997/2

o powierzchni 0,0190 ha

Kw NS2L/00023436/6

 

Opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona w obrębie Słomka nad potokiem Słomka

niezabudowana działka gruntu położona w obrębie Słomka nad potokiem Słomka

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

F7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej  z usługami

częściowo F7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,częściowo KDW – tereny drogi wewnętrznej,

częściowo F5 ZU – zieleń urządzona

 

Czynsz dzierżawny roczny

 

 

30,00 złotych netto + należny podatek VAT

 

Sposób przekazania

 

Kontynuacja dotychczasowej dzierżawy do 31 grudnia 2023r – kolejna umowa

 

 

 

Uchwała Rady Miasta

III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r

 

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewid. 7438/2

o pow.0,0016 ha

kw NS2L/00023434/2

działka ewid. 7514/2 o pow. 0,0030 ha

Kw NS2L/00023436/6

działka ewid.7524/2 o pow.0,0026 ha

kw NS2L/00023436/6

działka ewid.7916/2 o pow.0,0076 ha

Kw NS2L/00023434/2

 

Opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu w obrębie Słomka rola Krystusy

niezabudowana działka gruntu w obrębie Słomka rola Krystusy

niezabudowana działka gruntu w obrębie Słomka rola Krystusy

niezabudowana działka gruntu położona nad potokiem Słomka

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

C14 RP – tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

F10 ZL – zieleń leśna

 

Czynsz dzierżawny  roczny  netto

 

30 ,00 złotych netto + należny podatek VAT

 

Sposób dzierżawy

 

Kontynuacja dotychczasowej dzierżawy do 31 grudnia 2023r – kolejna umowa

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

 

Część działki ewidencyjnej 9979/16 o powierzchni 0,0300 ha

Kw NS2L/19377/3

 

Opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ulicy Starowiejskiej w obrębie Gronoszowa ( przy szkole Instal)

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

B5 UC – tereny zabudowy usługowej , dzierżawa na cele rolnicze

 

Czynsz dzierżawny  netto

 

 

50,00 złotych netto + VAT

 

Sposób przekazania

 

Kontynuacja dotychczasowej umowy najmu do 30 czerwca 2019r – kolejna umowa

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do oddania w użyczenie  

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

 

działka ewidencyjna 5853/11 o powierzchni 0,1425 ha

Kw NS2L/00025432/2

 

Opis nieruchomości

 

działka gruntu położona przy ulicy Leśnej na której zlokalizowany jest zbiornik wody pitnej

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

C26 MN/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne w zieleni urządzonej

 

Sposób przekazania

 

użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej na czas nieoznaczony

 

 


Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna.   

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 93.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna-190103.html