Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 24.02.2018r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.) 


z w o ł u j ę


XXXII zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna na dzień 30 maja 2017r. (wtorek) na godzinę 14.30.

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.Porządek obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

 

1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXI z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, w wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości działki ewid.7327/2, stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działek: ewid. nr 4317/15 o pow. 0,0532ha i nr 4317/3 o pow.0554ha).
12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (działka ewid. Nr 1785/4 o pow. 0,0244ha objętej kw NS2L/00023410/8).
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

 


 

Przewodnicząca Rady Miasta                  

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek            

 

Tekst przeczytany: 348.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-xxxii-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-2017.html