Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 14.12.2018r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

Niejednogłośny budżet na 2013 rok

 
 
Opóźniła się poniedziałkowa, budżetowa Sesja Rady Miasta Mszana Dolna - planowana kilka tygodni temu na godz. 13.00 w związku z uroczystościami pogrzebowymi radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Roberta Rataja, rozpoczęła się około godziny 15. Tylko jedno miejsce spośród piętnastu zarezerwowanych dla mszańskich rajców było wolne - to za prezydialnym stołem, to które zajmował Robert Rataj. W poniedziałek na tym miejscu stał Jego portret, a przed nim białe kwiaty i zapalony znicz. Od chwili ciszy rozpoczęła się też XXXIII Sesja mszańskiego parlamentu. Wśród gości limanowski wicestarosta Franciszek Dziedzina i powiatowy radny z Mszany Dolnej - Antoni Róg. Dyrektorzy i kierownicy samorządowych jednostek, a także mieszkańcy miasta - tym razem z oś. Warwasy (ul.Spadochroniarzy). Nie mogło na jednej z najważniejszych w roku sesji zabraknąć przedstawicieli lokalnych mediów - na pewno swoich przedstawicieli miał portal gorce24.pl i Tygodnik Podhalański.
 
Loading ....
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązkiem wójta/burmistrza jest przedłożenie projektu budżetu na nowy rok przewodniczącemu Rady do 15 listopada kończącego się roku. Dużo zatem czasu mają radni, by obnażyć niedostatki projektu zaproponowanego przez burmistrza. W tym czasie szefowie poszczególnych komisji zwołują posiedzenia i "wałkują" paragraf po paragrafie, rozdział po rozdziale przedłożonego projektu - w tych roboczych konsultacjach biorą zawsze udział burmistrz i skarbnik miasta.  Przewodniczący komisji kończąc protokoły z posiedzeń opisują przyjęte przez radnych stanowisko i ocenę zaproponowanego budżetu na kolejny rok. Nie inaczej było i tym razem - szefowie stałych komisji Rady Miasta zwoływali spotkania, zapraszali skarbnika i burmistrza, by merytorycznie, w wąskim gronie przypatrzeć się projektowi nowego budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne - to ważne, szczególnie w kontekście tego, jak radni głosowali.
 
Loading ....
 
Zanim jednak radni przystąpili do głosowania, Skarbnik Miasta Bernadeta Ziemianin zapoznała rajców z opinią RIO - ta, podobnie jak budżet, także i Wieloletnią Prognozę Finasową miasta Mszana Dolna, zaopiniowała pozytywnie. Przyszedł zatem czas na odczytanie opinii najważniejszej z komisji - Komisji Budżetowej. Zrobił to jej przewodniczący, radny Jerzy Karczewski - ta opinia była również pozytywna. Nic zatem innego nie pozostało przewodniczącemu Rady Miasta Adamowi Malcowi, jak uchwałę budżetową na rok 2013 poddać pod głosowanie. Najważniejsze zapisy nowego budżetu to;  DOCHODY na rok 2013 - te zamykają się kwotą 24.293.992,44 zł ( w tym dochody bieżące; 18.352.438,00 zł. oraz dochody majątkowe (inwestycje) w wysokości 5.941.554,44 zł) WYDATKI na rok 2013 - łączna ich kwota to suma 24.100.199,00 zł. Na inwestycje Samorząd mszański zaplanował w tym roku kwotę 5.941.554,44 zł. Budżet ma wynik dodatni - nadwyżka zamyka się sumą 193.793,44zł. Rada Miasta zaaprobowała także wysokość spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów - tu łączna kwota spłaty wyniesie 1.193.793,44 zł, a złożą się na nią, kredyt w wysokości 1 mln. zł i nadwyżka w kwocie 193.793,44 zł.
 
Loading ....
 
Po odczytaniu treści uchwały budżetowej, radni mogli głosować - za nowym budżetem zagłosowali:  Bogumiła Cieżak, Piotr Cieżak, Jerzy Karczewski, Irena Łacna, Jan Szynalik,  Adam Malec, Jan Stożek, Jacek Wardyński oraz Adam Wietrzyk. Od głosu zaś wstrzymali się radni: Władysław Broczkowski, Andrzej Dudzik, Joanna Kotarba, Agnieszka Sasal i Artur Widzisz. Wynik zatem "hokejowy" 9:5. Po głosowaniu burmistrz Filipiak podziękował "dziewiątce" radnych za poparcie finansowych planów na nowy rok, natomiast rajców, którzy wstrzymali się od głosu, zapytał, co takiego się stało od dnia, kiedy w czasie obrad komisji stałych Rady Miasta pozytywnie i bez uwag przyjęli przedłożony projekt budżetu, a dziś o tej pozytywnej ocenie jakby zapomnieli i podnieśli ręce w momencie gdy padło pytanie, kto się od głosu wstrzymuje?
 
 
W dalszej części obrad podjęte zostały uchwały o zmianie opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola, oraz akceptację uzyskał nowy regulamin czystości i porządku na terenie naszego miasta. Głos zabierali również nasi Goście - mieszkańcy ul. Spadochroniarzy dopominali się o lepsze odśnieżanie drogi do oś. Warwasy, starosta Dziedzina trochę miejskich samorządowców pochwalił, a trochę postraszył, zaś radny Antoni Róg przyniósł aktualne wieści o solarach, a następnie odniósł się do nowego uchwalonego regulaminu. Szczegóły tej ciekawej styczniowej Sesji Rady Miasta już wkrótce na na stronie www.mszana-dolna.eu (po przyjęciu protokołu przez Radę)
 
 
Dziękujemy portalowi gorce24.pl za udostepnienie zdjęć z sesji.
 
Tekst przeczytany: 2109.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/niejednoglosny-budzet-na-2013-rok.html