Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 24.05.2019r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 Nowe opłaty za śmieci 

 

Od pierwszego lipca wzrastają opłaty za śmieci. Za śmieci segregowane zapłacimy 10,50 zł od osoby - wcześniej stawka wynosiła 6,50 zł, niesegregowane wzrastają z 13 zł do 18 złotych. Umowa z myślenicką firmą, która do tej pory wywoziła śmieci z miasta obowiązywała do czerwca 2017 roku, więc już w maju ogłosiliśmy pierwszy przetarg.

 

Kwota zabezpieczona na ten cel wynosiła 782.580,00 zł brutto. Dwie firmy, które zgłosiły się do majowego przetargu określiły nam dwukrotnie wyższe stawki czyli ok. 1.500.000 zł. Dla przypomnienia nasza indywidualna stawka jest kwotą, z której miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, są to więc koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Niestety oferta przetargowa okazała się wyższa od możliwości jakie dają wpływy z dotychczasowych opłat od właścicieli nieruchomości.

 

Pierwszy przetarg został odwołany. Liczyliśmy na zmianę bardziej dla nas korzystną. Przy drugim podejściu okazało się, że do przetargu przystąpiła jedna firma, nasz dotychczasowy odbiorca śmieci – Zakład Utylizacji Odpadów z Myślenic. Pomimo, że robiliśmy wszystko by zostawić kwotę za śmieci na niezmienionym poziomie nie udało nam się wynegocjować lepszej ceny. Staraliśmy się, żeby wzrost kwoty był niewielki. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu argumentowały to tym, że we wszystkich gminach wzrosła ilość oddawanych śmieci o 25 do nawet 30%. Podwyżki wiążą się też ze wzrostem opłat dla firm wywozowych za składowanie śmieci na ich wysypiskach. Ten wzrost jest nieunikniony i nie dotyczy on tylko naszego miasta. Również nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 r., wprowadziła zmianę polegającą na tym, że stawką podstawową jest teraz stawka za odpady zbierane w sposób selektywny. Natomiast jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, Rada Miasta określa wyższe stawki opłaty.

 

Przepisy regulują nam zasady określania stawek, a na podstawie sprawozdań za miniony rok mamy również wiedzę, że liczba śmieci, którą oddają mieszkańcy wzrosła. Z nieruchomości zamieszkałych na terenie Mszany Dolnej zebrano łącznie ponad 1,5 mln kg śmieci. Każdy mieszkaniec  miasta produkuje ok 20 kg śmieci miesięcznie. To więcej niż w roku 2015 o ok. 18%.  Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka śmieci dotyka finansowo mieszkańców. Podwyżki śmieci są nieuniknione, ale dołożymy wszelkich starań, by przy kolejnych planowanych inwestycjach związanych z uruchomieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) system coraz lepiej funkcjonował.


 

red. UM

 

Tekst przeczytany: 2052.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/nowe-oplaty-za-smieci.html