Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 24.02.2018r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

W związku z aktualną sytuacją meteorologiczną tj. opadami śniegu przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) o obowiązku:

 
- utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym;
 
- zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury takich jak, m. in. intensywne opady atmosferyczne, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.
 
W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu i przebywających w pobliżu ludzi, przypomina się o usuwaniu zalegających na dachach budynków warstw śniegu i lodu. 

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 69 cytowanej wyżej ustawy, organ nadzoru budowlanego jest upoważniony, w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa ludzi lub mienia do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do takich działań podejmowanych na koszt właściciela lub zarządcy upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
 
 
Tekst przeczytany: 802.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/obowiazek-usuwania-sniegu-z-dachow.html