Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 24.05.2019r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miasto Mszana Dolna (ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna), złożony 15 października 2018 r., uzupełniony 29 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki w Mszanie Dolnej, realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej – przekroczenie linii kolejowej nr 104 relacji Chabówka – Nowy Sącz w km 16+307, na dz., nr 3207/7, obr. Śródmieście, j. ewid. Mszana Dolna. 

 


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.46.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22. bb

 

Tutaj pełny tekst obwieszczenia 

 

 

 

Tekst przeczytany: 494.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-201811.html