Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18.06.2018r. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

 

Zgodnie z art. 10 § l oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.), w związku z rozpatrywaną sprawą o wydanie decyzji, o zmianę decyzji Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10.12,2008 r. znak: OŚ-6136/11/12/07-08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ''Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Mszana Dolna (blok koncesyjny nr 433)'', polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w ramach koncesji nr 25/2009/p "Mszana Dolna" (część bloku koncesyjnego nr 433) wykonywanym metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m., będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego inwestorem jest Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o., Sp. kom., ul. Sniadeckich 17, 00-654 Warszawa,

 

Wójt Gminy Mszana Dolna zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 10.01.2013 r. znak: GKOŚR 6220.1.2012, w sprawie dopuszczenia Fundacji „Greenings Poland" ul. Sielska 17A, 60-129 Po/nań, na podstawie art. 31 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) do udziału w postępowaniu na prawach strony (na postanowienie nie przysługuje zażalenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej: www.mszana,pl oraz na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędów Gmin, leżących na obszarze koncesji nr 25/2009/p "Mszana Dolna" ( cześć bloku koncesyjnego nr 433 w granicach administracyjnych gmin: Dobra. Kamienica, Mszana Dolna, Mszana Dolna (gm. miejska), Niedźwiedź, Lubień, Pcim, Wiśniowa, Nowy Targ, Nowy Targ (gm. miejska), Ochotnica Dolna, Rabka-Zdrój).

 

Tutaj pełny tekst obwieszczenia.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 2535.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/obwieszczenie-wojta-gminy-mszana-dolna.html