Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 19.05.2019r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 Odnawialne źródła energii (OZE) 


Urząd Miasta w Mszanie Dolnej ogłasza kolejny nabór do programu na montaż odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 33 10 059 wew. 218. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 28 LIPCA (PIĄTEK).

 

Zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii mieszkańców zapraszamy do zapoznania się z warunkami wstępnymi dot. wzięcia udziału w programie.

 

W Mieście Mszana Dolna trwa nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym montaż odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście, pocztą na adres urzędu. można również przesłać skan ankiety na adres odpady@mszana-dolna.pl.


Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie, umożliwi ona przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach 4 Osi Priorytetowej REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA; Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, Poddziałanie 4.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

 

W ramach planowanego naboru , promowane będzie przede wszystkim wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona). Działania te mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań.

 

Podstawowe założenia projektu:

1. Złożenie ankiety jest wstępną deklaracją uczestnictwa w programie.

 

2.Analiza technicznej możliwości inwestycji OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) – koszt dla mieszkańca ok. 100-150zł.

 

3.Przewidywane dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii wyniesie max 60 %.

 

4.W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w odnawialne źródła ciepła, w szczególności inwestycje w budowę:

 

  • instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne z możliwością sprzedaży do sieci. Aktualnie obowiązujący system odbioru wyprodukowanej energii z mikroinstalacji ( do 10 kW) z sieci – system potocznie zwany netmeteringiem, polega na tym, że osoba która posiada system fotowoltaiczny, w cyklu rocznym będzie mogła rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci w następujący sposób:   - za 1 kWh energii zielonej otrzyma 0,8 kWh energii z sieci
  • instalacji kolektorów słonecznych
  • instalacji pomp ciepła


Kluczowe w ramach projektu dotyczącego wytwarzania energii z OZE będzie kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych rezultatów. Jednym z czynników branych pod uwagę będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie np. 1 kWh energii lub 1 kW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji. Dodatkowo o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych w tym np. wielkość redukcji CO2.

 

5.Przykładowe dofinansowanie:

 

  • dla instalacji fotowoltaicznej 3kW, przy założeniu ze łączny koszt wynosiłby 22 000, 00 zł, dofinansowanie wyniosłoby max 13 200, 00 zł
  • dla instalacji solarnej ( 2 kolektory płaskie, zbiornik 300 l), przy założeniu ze łączny koszt wynosiłby 10 000, 00 zł, dofinansowanie wyniosłoby max 6 000, 00 zł
  • dla instalacji pompy ciepła (gruntowej), przy założeniu, że łączny koszt wynosiłby 60 000,00 zł, dofinansowanie wyniosłoby max 36 000, 00 zł


Wszystkie powyższe ceny są podane orientacyjnie dla zobrazowania ewentualnego dofinansowania. Szczegółowe warunki dofinansowania zostaną przedstawione w późniejszym terminie ( nabór konkursowy ma ruszyć we wrześniu 2017r., zgodnie z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok1 (wersja z dnia 13 czerwca 2017 r.))

 

Do pobrania: Ankieta dotycząca źródeł ciepła skierowana do mieszkańców Miasta Mszana Dolna

 

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta Mszana Dolna do udziału w projekcie.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1975.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/odnawialne-zrodla-energii-oze.html