Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 22.05.2018r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna figurują nieaktualne wpisy, które nie posiadają numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisy przedsiębiorców zostaną przeniesione do tej elektronicznej ewidencji.

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców o aktualizację bądź wykreślenie nieaktualnych wpisów.

Ponadto informujemy, że Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w ewidencji działalności gospodarczej, w godz. 8.00-16.00 pod nr tel. 18 3310417 wew. 218 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2; pokój nr 11, II piętro.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 840.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/ogloszenie-dla-przedsiebiorcow.html