Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 23.10.2018r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Miasta Mszana Dolna.
Termin realizacj projektu ulega przdłużeniu do 31 marca 2017 roku. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Refundacją objęte mogą być:

 

  • koszty związane z transportem i utylizacją odpadu azbestowego składowanego na działce beneficjenta
  • koszty związane z demontażem azbestowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.Obowiązują kryteria dochodowe przyznawania pomocy rzeczowej takie jak przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. Dla rolników za dochód miesięczny netto przyjmuje się 288 zł z 1 ha przeliczeniowego.


Dochód na osobę obliczany jest jako suma dochodów wszystkich zameldowanych i zamieszkujących dane gospodarstwo domowe osób podzielona przez liczbę tych osób.


W przypadku rencistów i emerytów prosimy o przedstawienie ostatnich decyzji przyznających świadczenie.


Osoby bezrobotne prosimy o przdstawienie zaświadczenia z Urzędu Pracy.


Prosimy osoby zainteresowane o jak najszybsze zgłaszanie się do Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej. Wnioski na pomoc rzeczową można składać jedynie do 25 października. 


Osoby składające wniosek o pomoc rzeczową proszone są o przedstawienie aktualnego wypisu z rejestru gruntów oraz ostatniej decyzji podatkowej otrzymanej z Urzędu Miasta.


Formularze wniosków oraz załączników a także pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać w Urzędzie Miasta Mszana Dolna 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka Piłsudskiego 2 pokój Nr 203 (II piętro).Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Zbigniewa Ichas w Urzędzie Miasta Mszana Dolna ul. Marszałka Piłsudskiego 2 , pok. Nr 203 oraz pod numerem telefonu 18 3310622 wew 203 lub 214 w godzinach pracy Urzędu Miasta.Informujemy również, że trwa jeszcze nabór wniosków na demontaż azbestowych pokryć dachowych i odbiór odpadów azbestowych w roku 2016 na terenie Miasta Mszana Dolna, a terminam realizacji został przedłużony do 31 marca 2017 r.


 

Strona internetowa projektu: http://wolniodazbestu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj do pobrania:

 

Regulamin projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

 

Regulamin przyznawania pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”


 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 975.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-201610.html