Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 22.05.2018r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

 

Loading ....

Po raz pierwszy od ponad pół roku Rada Miasta obradowała w pełnym, 15-sto osobowym składzie. Wybory uzupełniające zarządzone przez Wojewodę Małopolskiego na 12 maja br. wyłoniły wtedy z dwójki kandydatów zwycięzcę - została nim Agnieszka Rataj, wdowa po zmarłym w styczniu radnym Robercie Rataju. Na początku sesji nowa radna złożyła ślubowanie i odebrała z rąk Przewodniczącego Rady Adama Malca zaświadczenie o złożeniu ślubowania, a chwilę później wzięła udział w bardzo ważnym głosowaniu. Można śmiało powiedzieć, że głos Agnieszki Rataj przechylił szalę zwycięstwa na stronę Jana Szynalika w pojedynku z Władysławem Broczkowskim o pusty od dnia śmierci radnego Roberta Rataja, fotel wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna. W głosowaniu tajnym Jan Szynalik, rajca miejski z najdłuższym stażem w mszańskim Samorządzie, zdobył zaufanie 8 radnych, zaś na Władysława Broczkowskiego, podobnie jak dwa miesiące temu, oddano 7 ważnych głosów. 

Loading ....

Radni uzupełnili również skład Komisji Ochrony Środowiska - do jej grona dołączyła nowa radna, Agnieszka Rataj. Na najbliższej Sesji, planowanej pod koniec czerwca, Przewodniczący Adam Malec zapowiedział uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej - zgodnie z prawem z prac w tej bardzo ważnej komisji zrezygnował Jan Szynalik, wybrany podczas czwartkowej sesji wiceprzewodniczącym mszańskiej rady.

 

Loading ....

Pod koniec obrad zapadły też bardzo istotne ustalenia dotyczące Przychodni Miejskiej VITAL-MED. Niejako "do tablicy" wywołana została radna Joanna Kotarba - przewodnicząca Komisji Zdrowia przy Radzie Miasta. Na ostatnim, wspólnym z Radą Społeczną posiedzeniu, członkowie obydwu gremiów zgodzili się z burmistrzem miasta, że trzeba jasno określić dalsze losy miejskiej lecznicy. Nie może być bowiem tak, że wciąż podnosi się tematy związane z modernizacją i remontami budynki (m.in koniecznością montażu windy), a jednocześnie nie ma decyzji Rady Miasta ws. ewentualnej komercjalizacji (prywatyzacji) publicznej przychodni. Burmistrz Tadeusz Filipiak poprosił radnych o sprecyzowanie stanowiska Rady Miasta - jasna deklaracja w tej kwestii pozwoli na podjęcie starań, bądź ich zaniechanie. Jeśli placówka pozostanie publiczną, to na jej modernizację, remonty, instalację windy można z czystym sumieniem wyłożyć publiczne pieniądze, jeśli natomiast przychodnia miałaby przejść proces prywatyzacji zapowiadany przez grupę radnych przed ostatnimi wyborami i kontynuowany po ich rozstrzygnięciu - m.in inicjatywa ankiety wśród mieszkańców Mszany Dolnej, co oznaczałoby przejęcie budynku i odpowiedzialności za stan opieki medycznej przez prywatny podmiot, to łożenie dziś środków z budżetu miasta na ten cel nie byłoby zasadne i celowe. Po dyskusji wszyscy radni podpisali się pod oświadczeniem z którego jednoznacznie wynika, że Miejska Przychodnia VITAL-MED w Mszanie Dolnej pozostanie placówką publiczną, zaś Rada Miasta porzuca pomysł przekształcenia jej w podmiot niepubliczny (prywatny).

 

Loading ....

Wiele mówiono o wodzie - temat ten przewijał się w interpelacjach radnych Jerzego Karczewskiego i Andrzeja Dudzika. Burmistrz poinformował obecnych na sesji o podjętych działaniach. Odniósł się także do zarzutów, że w tej sprawie urząd nic nie robi - niewątpliwym krokiem "do przodu" jest pozytywna opinia Komisji Wojewody Małopolskiego rekomendująca Ministerstwu Administracji przyznanie środków na sfinansowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wody. Promesa opiewać będzie na kwotę 460.000 zł i jest to 100% potrzebnych na ten cel pieniędzy. Po jej otrzymaniu urząd natychmiast przystąpi do ogłoszenia przetargu na prace projektowe i badawcze wskazanych przez specjalistów obszarów na których będą prowadzone próbne odwierty. Warto przypomnieć, że wcześniej za prawie 40 tys. zł Państwowy Instytut Geologiczny z Krakowa sporządził na zlecenie urzędu dokumentację geologiczną wraz z koncepcją stabilizacji osuwiska w rejonie ujęcia na potoku Szklanówka. Opinia jest jednoznaczna - stabilizacja nie jest możliwa, a jej koszty byłyby bardzo wysokie. Nikt nie da gwarancji, że osuwisko w każdej chwili znów może się uaktywnić, lepszym wyjściem jest "przeniesienie" obecnego ujęcia na tereny niezagrożone ruchami ziemi i na tych obszarach projektować nowe ujęcie wody pitnej dla Mszany Dolnej.

 

Loading ....

Pierwszej tego lata sesji przysłuchiwał się limanowski wicestarosta Franciszek Dziedzina. Nie zabrakło obecnego na prawie każdym posiedzeniu rady Aleksandra Malca - członka Rady Społecznej SPZOZ, a także dyrektorów szkół, przedszkoli i pozostałych samorządowych instytucji. Pod koniec czerwca kolejna sesja - radni rozpatrzą wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2012.
 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1213.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/rada-miasta-w-pelnym-skladzie-bojowy-chrzest-nowej-radnej.html