Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 22.05.2018r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Miasta Mszana Dolna zapraszają przedstawicieli instytucji/organizacji działających na terenie Miasta Mszana Dolna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym „ABC skutecznego przeciwdziałania przemocy” realizowanego w ramach projektu „Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Mszana Dolna”.
Cykl szkoleniowo-warsztatowy „ABC skutecznego przeciwdziałania przemocy” to 11 dni zajęć, w tym 5 dni warsztatowych i 6 dni szkoleń specjalistycznych realizowanych w okresie maj – grudzień 2012 r. 
Warsztaty służyć będą opracowaniu projektu poradnika i ulotki dot. problemu przemocy w rodzinie, programu pikniku informacyjnego dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna oraz opracowaniu planu działań na rok 2013.
Szkolenia specjalistyczne w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy, rozpoznawania przemocy i pomocy dorosłym ofiarom, przemocy wobec dziecka oraz pracą z trudnym klientem służyć będą podniesieniu kwalifikacji służb działających w środowisku lokalnym w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy.
Do cyklu zapraszamy szczególnie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, policji, sądu, szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia, organizacji pozarządowych, parafii i innych zajmujących się działalnością profilaktyczną – 16 miejsc.
Wszyscy uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców oraz gmin dotkniętych powodzią w 2010 r.
Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo. I etap rekrutacji obejmuje wypełnienie i przesłanie formularza. Formularze zgłoszeń należy przesyłać do dnia 19 kwietnia do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych na adres wskazany w formularzu lub składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieście Mszana Dolna.
Na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń. W zainteresowanymi udziałem w projekcie kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne decydujące o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
 
 
Serdecznie zapraszamy!
  
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


Tekst przeczytany: 721.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/rekrutacja-do-projektu-przeciwdzialania-przemocy.html