Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 19.05.2019r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

 

 
1 stycznia 2012 rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w sposobie zagospodarowaniu odpadów w każdej z gmin Polski. W tym dniu weszła w życie ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która diametralnie zmienia zasady odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Intencją ustawodawcy było skończenie z istniejącą fikcją, czyli nieskutecznym prawem, kiedy to mieszkaniec miał obowiązek zawieranie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu odpadów. Wiele osób jednak takiej umowy nie zawierało, śmieci natomiast lądowały w najbliższym rowie, potoku, czy były podrzucane do czyjegoś pojemnika. Możliwości skontrolowania umów i ich realizacji przy tak skonstruowanym systemie były również ograniczone, bo nie było wiadomo ile mieszkaniec średnio produkuje odpadów i czy stosowane przez niego środki (np. 1 worek na miesiąc) są wystarczające do odbioru wszystkich wytworzonych śmieci.
W istniejącej rzeczywistości byliśmy zatem świadkami licznych dzikich wysypisk, zapełniania się odpadami komunalnymi pojemników, przeznaczonych do segregacji, nagminnego podrzucania domowych odpadów do koszy ulicznych, czy też spalania śmieci w domowych piecach. Dla większości mieszkańców jest to powód do wstydu, że w tak cywilizowanych czasach, w środku Europy, w otoczeniu pięknej przyrody ktoś zachowuje się tak barbarzyńsko.
 
 
Dotychczas odpady komunalne bardzo często lądowały w miejscu do tego nie przeznaczonym.  
 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje realną nadzieję, że taki stan rzeczy zmieni się. Nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci gdzie popadnie lub palić ich w piecu. Odda je odpowiedniemu podmiotowi, który w odpowiednim miejscu część przetworzy, podda recyklingowi, a pozostałe zostaną złożone na składowisku. Największy powód do radości będą mieli Ci, którzy będą segregować odpady, gdyż zapłacą znacznie mniej niż pozostali.
 
Jak będzie działał nowy system zarządzania odpadami?
Na gminie (mieście) będzie spoczywało zapewnienie odbioru i właściwe, bezpieczne zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz danie możliwości selektywnego zbierania odpadów. Odpady odbierała będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu przestaje „opłacać się” wyrzucać  śmieci „do lasu”. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – oni zapłacą mniej. Postawa ekologiczna musi być nagradzana.
 
Dla mieszkańca oznacza to same korzyści:
- jest zwolniony z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorcami wywożącymi śmieci (teraz zrobi to miasto)
- nie będzie musiał się martwić o utylizację starej pralki, wersalki, baterii – odda je do specjalnie wyznaczonego punktu 
- nie będzie musiał szukać najkorzystniejszej oferty wśród przedsiębiorców wywożących odpady – zrobi to za niego miasto
- będzie premiowany za postawę ekologiczną – zapłaci mniejszą stawkę, jeżeli odpady posegreguje
 
Gminy zyskały nowe kompetencje i narzędzia do działania. Dysponując opłatami będą mogły stworzyć skuteczny system segregacji, wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Dzięki temu skończy się wstydliwy dla wszystkich problem podrzucania, porzucania byle gdzie, czy palenia śmieci komunalnych. Zmniejszy się także liczba odpadów składanych na wysypiskach – gdyż znaczna ich część będzie poddana recyklingowi, czyli powtórnie wykorzystana.
 
Wszystkie gminy mają 18 miesięcy na wdrożenie w życie zapisów ustawy. Oznacza to, że w połowie 2013 roku śmieciowy problem  przestanie istnieć. Doszlusujemy wówczas do państw, które taki system mają wprowadzony od dawna i doskonale się u nich sprawdza.
W trakcie tego czasu miasto musi przygotować i uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, a także skalkulować stawkę opłaty – uwzględniając m.in. ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach, czy też koszt wywozu i składowania odpadów na wysypisku.  Urząd Miasta przygotuje również akcję informacyjną, dzięki której mieszkańcy będą na bieżąco informowani o zmianach, które ich czekają.
Odpady z terenu miasta Mszana Dolna trafią najprawdopodobniej do instalacji zagospodarowania odpadów w Myślenicach, gdyż w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, jesteśmy przypisani do tego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.  
 
O działaniach związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście będziemy regularnie informować.
 
 
"Dzikie wysypiska" to obecna codzienność nad mszańskimi rzekami.
 
UM
Tekst przeczytany: 1598.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/smieciowa-rewolucja.html