Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 25.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 Tradycja ze wspomnieniem 

 

Loading ....

15 sierpnia w parafii św. Michała Archanioła zgodnie z tradycją pojawiły się przepiękne bukiety polnych ziół i kwiatów. Matka Boska Zielna zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich czczona była jako patronka ziemi i płodów rolnych.

 

Loading ....

Dla mieszkańców wsi 15 sierpnia to ukoronowanie sezonu najbardziej intensywnych prac w polu. Zbiory oznaczają ogromny wysiłek dla gospodarzy, dlatego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która zazwyczaj odbywała się już po żniwach, na wsi obchodzona była jako święto Matki Boskiej Zielnej.

 

Loading ....

Dziękowano wówczas za udane plony, modlono się o dalszy urodzaj, o zdrowie dla upraw, zwierząt i ludzi. Dlatego z okazji święta 15 sierpnia składane są symboliczne dary w postaci warzyw, ziół czy kwiatów. W bukietach przynoszonych do kościoła musiało się znaleźć nie tylko zboże, plony z gospodarstwa i kwiaty ozdobne, wkładano do niego także lecznicze zioła z ogródka i dzikie rośliny zielne.

 

Loading ....

Kościół zapełniła również asysta zagórzańska, Chór męski im. Ks. J. Hajduka, poczty sztandarowe i przedstawiciele miasta. W tym dniu wspominaliśmy również 75 rocznicę śmierci Ks. Proboszcza Józefa Stabrawy.

 

Loading ....

Mszę św. w koncelebrze sprawowali Ks. Infułat Franciszek Kołacz oraz Ks. Proboszcz Jerzy Raźny, który w kazaniu przypomniał losy księży w obozach koncentracyjnych oraz czasy objęcia parafii przez Ks. Stabrawę. Kiedy młody ksiądz wykazał się zapałem przy budowie nowego kościoła w swojej pierwszej parafii, w 1917 roku otrzymał skierowanie do zagórzańskiej stolicy.

 

Loading ....

Pracy nie brakowało, kościół wybudowany przez poprzedniego proboszcza – księdza Wincentego Jankowskiego, wymagał wyposażenia i dekoracji. Podejmował różnorodne działania, nie tylko parafia była polem jego działań. Staraniom proboszcza Stabrawy zawdzięczamy elektryfikację Mszany.

 

Loading ....

Również budowa mostu na potoku Porębianka, czy odbudowę po powodzi mostów na Mszance i Rabie.  Działalność w Kasie Stefczyka czy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, zaangażowanie w akcje sadownicze, własna hodowla krów, wszystko to świadczy o jego postaci. W planach działań było jeszcze wiele, budowa Podhalańskiego Domu Ludowego, czy plan sieci wodociągowej ze źródła na stoku Lubogoszczy, niestety rozpoczęte inwestycje przerwała II wojna światowa.

 

Loading ....

Przeciwstawiając się licznym niemieckim rozporządzeniom zostaje aresztowany przez gestapo w dniu 15 sierpnia 1941 roku. Więziony w aresztach śledczych w Tarnowie i Krakowie, trafia do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zagłodzony, umiera 18 sierpnia 1942 roku w niemieckim obozie zagłady w Dachau.

 

Loading ....

Mieszkańcy miasta dla upamiętnienia niezwykłego Proboszcza podjęli odpowiednie działania, już w 25-tą rocznicę śmierci Ks. Stabrawy odsłonięto pamiątkową tablicę wmurowaną przy głównym wejściu do kościoła Św. Michała Archanioła. Kolejny hołd kapłanowi oddała społeczność mszańska 19 sierpnia 2012 roku, przemianowując dawną ulicę Cmentarną, na ulicę Księdza Józefa Stabrawy. Decyzję podjęto na uroczystej sesji Rady Miasta.

 

Loading ....

75-rocznica śmierci również miała uroczysty charakter – po mszy św. Zagórzanie poprowadzili orszak pod główny pomnik na cmentarzu parafialnym. Poświęcony jest on wszystkim ofiarom represji hitlerowskich, a wśród nazwisk mieszkańców miasta bez trudu można odnaleźć Ks. Józefa Stabrawę. Wspólnie odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.


Loading ....

 

Na zakończenie Ks. Proboszcz Jerzy Raźny podziękował za udział w uroczystości pocztom sztandarowym, chórowi, asyście zagórzańskiej i przedstawicielom samorządu: Przewodniczącej Rady Miasta, Burmistrzowi Józefowi Kowalczykowi, Sekretarzowi Miasta Antoniemu Rogowi, Radnym Miasta oraz Annie Knapczyk najbliższej krewnej ks. Stabrawy. Korzystając z rodzinnych pamiątek, zdjęć i wspomnień parafia opracowała pamiątkowy folder o Ks. Proboszczu Józefie Stabrawie.
 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 734.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/tradycja-ze-wspomnieniem.html