Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 16.02.2019r. Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
 
 
Jesteś w » Strona Główna

 

 

 

Dnia 03.09.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pn.: ”Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna”.

 

 

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości powietrza i wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego, poprzez usunięcie i zutylizowanie nadmiernej ilości azbestu i wszelkich wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mszana Dolna.

 

W ramach przedmiotowego projektu zostanie objętych 48 obiektów. W wyniku realizacji projektu zostanie usuniętych 132,009 Mg azbestu.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 73 706,38 zł.

 


Dofinansowanie UE wynosi: 62 650,41 zł.

 


Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 roku.

 


Kwota wkładu własnego: 11 055,97 zł

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.
 

 
 
 


 
Tekst przeczytany: 338.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/usuwamy-azbest-2018.html