Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 14.12.2018r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

W Euroregionie TATRY idzie nowe

 

Rada Euroregionu TATRY, stowarzyszenia działającego na rzecz współpracy polsko-słowackiej, do którego od kilku lat należy również Miasto Mszana Dolna, zwołała nadzwyczajny kongres w dniu 28 sierpnia 2012 roku w Nowym Targu. Głównym przedmiotem obrad delegatów z poszczególnych gmin należących do Euroregionu (Mszanę reprezentował Michał Baran – Zastępca Burmistrza)  była uchwała w sprawie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Jest to nowy instrument, wprowadzony przez prawo wspólnotowe, pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich. EUWT ma osobowość prawną i ma przyczyniać się do pokonania przeszkód utrudniających współpracę terytorialną oraz do rozwoju tej współpracy, m.in. przez realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

 

Loading ....

 

Dotychczasowa forma działania tj. przez dwa, wprawdzie podobnie się nazywające, ale jednak różne podmioty – Stowarzyszenie Euroregion TATRY w Polsce i Zdrużenie Euroregion Tatry na Słowacji nie do końca spełniała wymagania i wyzwania przed którymi te organizacje stawały i będą stawać w przyszłości. Współczesne prawo europejskie, ale także krajowe daje możliwość stworzenia organizacji „ponad granicami”. Członkami założycielami EUWT TATRY będą: polskie i słowackie stowarzyszenie Euroregion TATRY. Siedzibą zostanie Nowy Targ,  gdzie zostanie zorganizowane biuro na czele którego stanie dyrektor EUWT. Organami statutowymi będą także Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza.

 

Loading ....

 

 

Powołanie EUWT TATRY nie będzie jednak takie proste. Chociaż uchwała przez delegatów Kongresu Euroregionu TATRY podjęta została jednomyślnie to jednak jest to dopiero początek drogi. Przygotowania do powołania EUWT trwały już od 2007 roku, zapoczątkowane przez Radę Transgranicznego Związku Euroregion TATRY w Czerwonym Klasztorze, zakończyły się uzgodnieniami wspólnego zespołu polsko – słowackiego w postaci projektów: konwencji i statutu EUWT. Po stronie polskiej dokumenty te zostały przyjęte, zostaną przyjęte również przez słowacki Euroregion. Później trafią one do odpowiednich instytucji, takich jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostatecznie zatwierdzą uchwalone projekty. Trudno przewidzieć ile będzie to trwało, gdyż jest to przedsięwzięcie pionierskie. W Polsce dotychczas nie zostało utworzone żadne Europejskie Ugrupowanie… Wzorce trzeba było czerpać z granicy belgijsko – francuskiej. Znając zapał Dyrektora Biura Euroregionu Tatry – Antoniego Nowaka, pracowników, a także oddanie sprawie członków Rady Euroregionu  uda się powołać pierwsze w Polsce EUWT.

 

Jakie korzyści będzie miał Euroregion TATRY oraz jego członkowie z powołania EUWT? Jednym słowem – dużo.

- polsko słowacka współpraca osiągnie wyższy poziom merytoryczny, formalny, prawny oraz instytucjonalny

- przezwyciężone zostaną bariery formalne, które napotykały dotychczas wspólne polsko-słowackie przedsięwzięcia

- wspólnie będą rozwiązywane problemy społeczności lokalnych pogranicza

- EUWT będzie doskonałym narzędziem absorpcji środków europejskich

- możliwość zarządzania mikroprojektami i projektami sieciowymi

 

Podczas Kongresu w Nowym Targu odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Euroregionu, Honorowemu Członkowi i Prezesowi Euroregionu TATRY – Wendelinowi Haberowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przez Wicewojewodę Małopolskiego – Andrzeja Harężlaka.

 

Uroczystość ta została poprzedzona prezentacją multimedialną „18 obrazów z okazji jubileuszu Euroregionu TATRY”, wszak w tym roku Euroregion wszedł w wiek dojrzały. I jak na dorosłego przystało podczas Kongresu podjęta została ważka decyzja dotycząca przyszłej współpracy polsko – Słowackiej w naszym Euroregionie.

 

 

Tekst przeczytany: 1053.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/w-euroregionie-tatry-idzie-nowe.html