Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 19.07.2018r. Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

ZARZĄDZENIE  Nr  52/2012
BURMISTRZA  MIASTA  Mszana Dolna
z dnia 31.05.2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 – z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/100/2011r. Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 29.05.2012r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania.


2. Złożonych zostało 10 ofert na następujące rodzaje zadań publicznych:
1) Zadanie 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4 oferty,
2) Zadanie 2 - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności – 4 oferty,
3) Zadanie 3 - wypoczynek dzieci i młodzieży - 1 oferta,
4) Zadanie 4 - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 oferta.§ 2.
Wybrano następujące oferty:


1) W ramach zadania 1 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu:
a) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego:”XI Turniej Tenisa Stołowego” , wysokość przyznanych środków publicznych:500,00zł.
b) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „XIII Turniej Tenisa Ziemnego”, wysokość przyznanych środków publicznych:800,00zł.
c) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „VIII Turniej Piłki Plażowej”, wysokość przyznanych środków publicznych:600,00zł.
d) Oferent: Miejsko-Gminny Klub Siatkarski ”Mszanka”, tytuł zadania publicznego: „Sport pomaga wierzyć w siebie”, wysokość przyznanych środków publicznych:600,00zł.

 

2) W ramach zadania 2 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - ochrona i promocja zdrowia,
ratownictwo i ochrona ludności:
a) Oferent: Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: “Mama uczy się pierwszej pomocy” - bezpłatne szkolenia dla matek z zakresu pierwszej pomocy, wysokość przyznanych środków publicznych:1460,00zł.
b) Oferent: Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: Festyn rodzinny promujący pierwszą pomoc, ratownictwo i profilaktykę zdrowotną “Ratuj z nami”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.040,00zł

 

3) W ramach zadania 3 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wypoczynek dzieci i młodzieży:
a) Oferent: Miejsko-Gminny Klub Siatkarski “Mszanka”, tytuł zadania publicznego: „Nasza pasja
– siatkówka”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.500,00zł

 

4) W ramach zadania 4 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - kultura i sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Oferent: Stowarzysznie LAMA – Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów, tytuł zadania
publicznego: „Kino letnie edycja 2012”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.500,00 zł

 

   -  Pełny tekst zarząd zenia.

 

 


 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 955.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html