Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 25.02.2018r. Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.)  


z w o ł u j ę


XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna na dzień 6 lutego 2017r. (poniedziałek) na godzinę 13.00. 

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2. Porządek obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

 

1. Otwarcie XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna. 


 

 


 

Przewodnicząca Rady Miasta                  

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek            

 

 

Tekst przeczytany: 513.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/xxix-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-2017.html