Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 25.02.2018r. Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


z w o ł u j ę


XXXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna na dzień 27 czerwca 2013r. (czwartek) na godzinę 13.00.

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.Porządek obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

 

1. Otwarcie XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/13 z sesji Rady Miasta.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – działki ewid. nr 6836/2 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, położonej nad pot.Słomka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – działki ewid. nr 3198/8 stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, położonej przy ul.M.M.Kolbego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu po działkach stanowiących własność Gminy- Miasto Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
 


 

Przewodniczący Rady      

Adam Malec             

Tekst przeczytany: 904.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/xxxix-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna.html