Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.04.2019r. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 XXXVIII Sesja Rady Miasta  

 

Podczas czwartkowej sesji 30 listopada, Sabina Kogut, była już kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej została oficjalnie pożegnana przez Józefa Kowalczyka, a także radnych miasta podczas czwartkowej sesji. Jak się okazało, to również Burmistrz Józef Kowalczyk wręczał Sabinie Kogut angaż na stanowisko trzynaście lat temu.

 

Loading ....

Pani Sabina Kogut odbierając list gratulacyjny i kwiaty podziękowała za współpracę i wsparcie, które otrzymywała przez okres pełnienia swojej funkcji. Myślę, że przekazuję MOPS w najlepsze ręce i życzę mojej koleżance powodzenia – mówiła odchodząca kierownik. Obowiązki dyrektora MOPS w Mszanie Dolnej przejęła Izabela Cież, która do tej pory przez 12 lat pracowała w pomocy społecznej na stanowisku administratora głównego. Józef Kowalczyk wręczył nowej kierownik kwiaty i nominację, jednocześnie życząc powodzenia.

 

Loading ....

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 rok.

 

Dwie uchwały dotyczyły zadań ekologicznych, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidulanych gospodarstwach domowych w ramach programu RPO WM 2014-2032 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mszana Dolna na lata 2017-2032”. Podjęcie wymienionych uchwał pozwoli na rozpoczęcie realizacji tych zadań.

 

Najważniejszą uchwałą, która została wprowadzona do programu sesji była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny. Chodzi dokładnie o inwestycję związaną z rozbudową DW 968 Lubień-Zabrzeż, czyli budowa ronda na ul. Wł. Orkana.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 683.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/xxxviii-sesja-rady-miasta.html