Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.04.2019r. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2015

 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że w dniu 29 października 2015 r. Rada Miasta Mszana Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.

 Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 

  • 6,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.


Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 05 listopada 2015 r., pozycja 6361 wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r..Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.Przypominamy:


1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację (wraz z załącznikami) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z obniżeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście. W okresie lipiec 2013 – grudzień 2014 miesięczny koszt odbierania i zagospodarowania odpadów wynosił 51 948,00 zł, w 2015 r. – 45 468,00 zł.

We wrześniu 2015 r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana na okres styczeń 2016 – czerwiec 2017 na ogólną kwotę 651 240,00 zł co miesięcznie daje 36 180,00 zł. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


Uprzejmie informujemy, iż w ramach przetargu miasto otrzyma 500 szt. pojemników na odpady zmieszane, które będą przekazane mieszkańcom w formie użyczenia. Ilość pojemników jest ograniczona, o otrzymaniu kosza będzie decydowała kolejność zgłoszenia. Ponadto informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy dzierżawią pojemniki od firmy EMPOL, mogą wypowiedzieć umowę na dzierżawę pojemników i ubiegać się o pojemnik od miasta nieodpłatnie.


 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 3573.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zawiadomienie-o-zmianie-wysokosci-stawek-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html